DAGENS AFGANGE

Fra Gudhjem
25/6
15.00Gudhjem - Christians°(16.00)
26/6
10.00Gudhjem - Christians°(10.55)
12.30Gudhjem - Christians°(13.25)
15.00Gudhjem - Christians°(16.00)
27/6
10.00Gudhjem - Christians°(10.55)
12.30Gudhjem - Christians°(13.25)
15.00Gudhjem - Christians°(16.00)
Fra Christiansø
25/6
14.00Christians° - Gudhjem(14.55)
16.30Christians° - Gudhjem(17.25)
26/6
11.00Christians° - Gudhjem(12.15)
14.00Christians° - Gudhjem(14.55)
16.30Christians° - Gudhjem(17.25)
27/6
11.00Christians° - Gudhjem(12.15)
14.00Christians° - Gudhjem(14.55)
16.30Christians° - Gudhjem(17.25)