Perlen

 
 
Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær.
Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne sig til idag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister.
 
Det hele startede i 1684 da Christians den V (1670 - 1699) bestemte, at der skulle bygges et forsvarsværk til flådens skibe i Østersøen. Ved freden i Roskilde 1658 havde Danmark mistet Skåne, Halland og Blekinge, det var derfor nødvendigt at kontrollere den svenske flådes bevægelser i Østersøen. På Ertholmene fandtes en naturhavn mellem to af øerne. Her byggede man fæstningen Christiansø, verdens første flåde base. Først opførtes de to karakteritiske tårne, St. Tårn på Christiansø og Lilletårn på Frederiksø.
 
 
På begge øer byggede man bastioner og ringmur mod det åbne hav. Godt skærmet bag dem ligger fæstningens mange andre bygninger. Et imponerende bygningsværk, som der blev arbejdet på under hele fæstningstiden. I havnen kunne den danske flådes skibe søge beskyttelse, hente vand og proviant samt få repareret skader under deres togter i Østersøen.I 1855 blev fæstningen Christiansø nedlagt. Tiden var løbet fra den slags forsvarsværker. Men den ligger der endnu, intakt og fortæller et stykke dansk kulturhistorie.
 
 
I de historiske kulisser eksisterer i dag et velfungerende lille
civilt samfund med ca. 100 beboere. På Christiansø er der f.eks skole, kirke, fyr, posthus, bibliotek, forsamlingshus, museum, teltplads, købmand og gæstgiveri. Øen har sit eget brand- og redningsvæsen, el og vandværk. Drikkevandet er regnvand opsamlet i store åbne klippebrønde.
 
 

 
 
 
I 2006 blev der fundet grundvand i 50 meters dybde. Grundvandet bruges nu som et supplement til det opsamlede regnvand som suppleres med ferskvand fra undergrunden. Fiskeriet, som tidligere var hovederhvervet, er nu skrænket ind til en enkelt erhvervsfisker og et par fritidsfiskere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Færdselsregler for ophold på Christiansø
Uddrag af fredningsbestemmelserne
 
1. Gå ikke på fæstningsmurerne. Det er livsfarligt, da de er lagt op af løse sten, og murene er skrøbelige.
2. Smid ikke affald, læg det i affaldsstativerne eller tag det med hjem.
3. Det er ikke tilladt at plukke blomster eller fjerne planter og sten.
4. Af hensyn til drikkevandopsamling og ynglende fugle må hunde og katte ikke medbringes til Christiansø.
5. Aflivning eller indsamling af fugle, dyr og æg er ikke tilladt.
6. Det er kun tilladt at færdes på Christiansø og Frederiksø.
7. I fuglenes yngletid er færdsel uden for murene ikke tilladt.
8. Benyt i fuglenes rugetid kun de eksisterende veje og stier. Træd varsomt!

Christiansø

 

Der er flere guidede ture i løbet af ugen. 
Se mere om guidet tur

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr til Christiansø

 

Få mere at vide på Christiansoe.dk